فارسی English

ارتباط با ما

صفحه اصلی ارتباط با ما

راه های ارتباطی با باشگاه فرهنگی ورزشی شهر خودرو:

آدرس باشگاه:
مشهد
بلوار ملک آباد – نبش تقاطع خیام و ملک آباد

تلفن تماس 37666666-051
  پشتیبانی : FC@shahrkhodro.com

آدرس کانون هواداری:
مشهد
خیابان دانشگاه – برج آلتون – طبقه 19 – واحد 6

تلفن تماس 1596
  پشتیبانی : support@shahrkhodro.com

شماره ثبت: 68999

شناسه ملی: 14008505500

راه های ارسال انتقاد، پیشنهاد و یا ثبت شکایت :